31 มี.ค. 2555

You Take My Breath Away - เธอได้ใจของฉันไป

แปลเพลง You Take My Breath Away
Performed by : Rex Smith
Album : Sooner or Later
Written by: Bruce Hart, Stephen J. Lawrence
Producer : Stephen Lawrence, Charles Calello, Carole Hart
Label : Columbia
Genre : Pop
Year : 1979
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

You
I don't know what to say
You take my breath away
You're every song I sing
You're the music that I play
And you take my breath away

You
You smile and it's okay
You take my breath away
Like water from a stream
On a sizzling summer day
Oh, you take my breath away
There are words
For the magic of a sunrise
Only none of them will due
For You
You take my breath away
And I don't know what to say
'Cause you take my breath away

เธอ
ฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี
เธอได้ใจฉันไป
เธอคือเพลงทุกเพลงที่ฉันร้อง
เธอคือดนตรีที่ฉันบรรเลง
และเธอได้ใจฉันไป

เธอ
เธอยิ้ม แล้วมันก็โอเค
เธอได้ใจฉันไป
เหมือนน้ำจากลำธาร
ในวันที่อากาศร้อนในฤดูร้อน
โอ้ เธอได้ใจฉันไป
มีหลายคำ
ที่ใช้สำหรับกล่าวถึงความมหัศจรรย์ของอาทิตย์อุทัย
ไม่มีคำไหนในนั้นที่จะเหมาะสม
สำหรับเธอเลย
เธอได้ใจฉันไป
และฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไร
เพราะเธอได้ใจฉันไปเต็มๆ
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape